Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Missaya Lu

Số điện thoại : +86 18819451181

WhatsApp : +8618819451181

Free call

Hàng hóa cho khách hàng ở Uzbekistan

August 31, 2022

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Uzbekistan

Hàng được chuyển đến Uzbekistan, là thiết bị chữa cháy FM200.

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Uzbekistan  0

Ngoài ra, còn có một số phụ kiện và khí FM200.

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Uzbekistan  1

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Uzbekistan  2

 

Hàng hóa đã được giao đến địa điểm chỉ định của khách hàng.

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Uzbekistan  3

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn