Gửi tin nhắn
Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Miji Peng

Số điện thoại : +86 18027403219

WhatsApp : +8618027403219

Free call
QC Hồ sơ
Công ty TNHH Thiết bị chữa cháy Quảng Châu Xingjin được xác nhận bởi chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001, mua sắm nguyên liệu, quản lý sản xuất, kiểm tra sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tất cả các loại tài liệu, phân phối, quản lý đều tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của quản lý ISO cho hoạt động, hình thành một bộ hệ thống quản lý hiệu quả.

Công ty chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các liên kết nguyên liệu thô, tất cả các nguyên liệu thô sau khi xác nhận bởi bộ phận kỹ thuật, chất lượng, bộ phận mua hàng, sẽ được niêm phong cho bộ phận chất lượng IQC, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của nguyên liệu đến, kiểm soát hiệu quả các nguyên liệu xấu vào sản xuất của công ty.

Công ty chúng tôi kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản xuất. Tất cả các quy trình đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của quy trình ISO để kiểm tra nghiêm ngặt và thực hiện tốt việc ghi dữ liệu liên quan đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phân tích, để giải quyết các vấn đề về chất lượng.

Trong khi đó, công ty chúng tôi đã được phê duyệt bởi Trung tâm chứng nhận Trung Quốc về Bộ sản phẩm chữa cháy (CCCf), một chi nhánh của Giấy chứng nhận bắt buộc Trung Quốc (CCC). nó là một chứng chỉ bắt buộc trong thiết bị và hệ thống chữa cháy, áp dụng thử nghiệm mô hình và sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn quốc gia của chúng tôi. Ngoài ra, có một hệ thống giám sát sau khi ủy quyền. Vì vậy, đây là bằng chứng mạnh mẽ của các sản phẩm chất lượng cao và hệ thống hiệu quả của chúng tôi trong phạm vi của lĩnh vực chữa cháy khí sạch.

Chứng chỉ
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015
  Số: 18719E0886R1S
  ngày phát hành: 2020-12-04
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: THE RELATIVE MANAGEMENT ACTIVITIES OF TECHNICAL SERVICES OF DESIGN, PRODUCTION AND AFTER-SALE FOR FIRE SUPPRESSION SYSTEM AND DEVICE(HFC-227EA, INERT GAS, SUCH AS IG100, IG541), TUBE TYPE FIRE SUPPRESSION, PRESSURE RELIEF DEVICE, FIRE SHUTTER, AEROSOL FIRE
  cấp bởi: SHENZHEN SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO.,LTD
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: GB/T45001-2020 idt 15045001 : 2018
  Số: 18719OH0887R1S
  ngày phát hành: 2020-12-04
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: THE RELATIVE MANAGEMENT OF TECHNICAL SERVICES OF DESIGN, PRODUCTION AND AFTER-SALE FOR FIRE SUPPRESSION SYSTEM AND DEVICE(HFC-227EA, INERT GAS, SUCH AS IG100, IG541), TUBE TYPE FIRE SUPPRESSION, PRESSURE RELIEF DEVICE, FIRE SHUTTER, AEROSOL FIRE EXTINGUISH
  cấp bởi: SHENZHEN SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO.,LTD
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: GB/T19001-2016 idt lS09001:2015
  Số: 18719Q0885R1S
  ngày phát hành: 2020-03-28
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: THE RELATIVE MANAGEMENT ACTIVITIES OF DESIGN, PRODUCTION AND AFTER-SALE TECHNICAL SERVICES OF AGENT FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT, FIRE SELF-HELP RESPIRATOR FILTER TYPE, CONDENSED AEROSOL FIRE EXTINGUISHING DEVICE AND AUTOMATIC PRESSURE RELIEF DEVICE, STEEL
  cấp bởi: SHENZHEN SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO.,LTD
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: GA13-2006; CCCF-MHSB-04
  Số: 2016081812000335
  ngày phát hành: 2016-06-06
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: electricity-controlled hanging fire extinguishing device
  cấp bởi: China Certification Center for Fire Products Ministry of Public Security
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: GA13-2006; CCCF-MHSB-04
  Số: 2016081812000334
  ngày phát hành: 2016-06-06
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: temperature-controlled hanging fire extinguishing device
  cấp bởi: China Certification Center for Fire Products Ministry of Public Security
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: GB16670-2006; CCCF-MHSB-04
  Số: 2016081812000337
  ngày phát hành: 2016-06-06
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: cabinet fire extinguishing device
  cấp bởi: China Certification Center for Fire Products Ministry of Public Security
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: GB25972-2010; CCCF-MHSB-04
  Số: 2016081812000336
  ngày phát hành: 2016-06-06
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: 4.2Mpa pipe network fire extinguishing system
  cấp bởi: China Certification Center for Fire Products Ministry of Public Security
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: GB25972-2010; CCCF-MHSB-04
  Số: 2016081812000333
  ngày phát hành: 2016-06-06
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: 5.6Mpa pipe network fire extinguishing system
  cấp bởi: China Certification Center for Fire Products Ministry of Public Security
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-8:2017
  Số: POCE191129037KCR
  ngày phát hành: 2019-11-30
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: 200cm/300cm length fire suppression tube
  cấp bởi: POCE
 • Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: Business License
  Số: S2612014038524
  ngày phát hành: 2016-04-25
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Guangzhou Panyu District Administration for Industry and Commerce
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn