Gửi tin nhắn
Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Miji Peng

Số điện thoại : +86 18027403219

WhatsApp : +8618027403219

Free call

Hàng hóa cho khách hàng tại Malaysia

September 14, 2022

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng tại Malaysia

Hàng được chuyển đi Malaysia, kiểu mạng ống của hệ thống chữa cháy FM200.

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng tại Malaysia  0

Hàng hóa đã được giao đến địa điểm chỉ định của khách hàng.

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng tại Malaysia  1

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn