Gửi tin nhắn
Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Miji Peng

Số điện thoại : +86 18027403219

WhatsApp : +8618027403219

Free call

Hàng hóa cho khách hàng ở Ghana

September 20, 2022

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Ghana

Hàng được chuyển đến Ghana, kiểu mạng ống của hệ thống chữa cháy FM200.

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Ghana  0

Ngoài ra, còn có một số phụ kiện.

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Ghana  1

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Ghana  2

Hàng hóa đã được giao đến địa điểm chỉ định của khách hàng.

tin tức mới nhất của công ty về Hàng hóa cho khách hàng ở Ghana  3

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn