Gửi tin nhắn
Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd.
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Miji Peng

Số điện thoại : +86 18027403219

WhatsApp : +8618027403219

Free call

TUYÊN BỐ TỪ CHỨC

April 17, 2023

tin tức mới nhất của công ty về TUYÊN BỐ TỪ CHỨC

Kính thưa khách hàng:

Điều này là để xác nhận rằng Missaya Lu, một nhân viên của công ty chúng tôi, đã chính thức từ chức.Công ty chúng tôi long trọng tuyên bố rằng:

Kể từ bây giờ, Missaya Lu sẽ ngừng đàm phán bất kỳ hoạt động kinh doanh nào dưới danh nghĩa Công ty TNHH Thiết bị chữa cháy Quảng Châu Xingjin.hoặc Công ty TNHH Thương mại Quảng Châu Xing You Rong.Mọi hoạt động hay lời nói và việc làm của anh ấy bên ngoài đều là hành vi cá nhân, không phải nhân danh công ty, công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn